skip to Main Content

Elk plan start met een idee, met dit idee komen vaak vele vragen mee. “Kunnen we dit wel betalen? Mag dit wel? Welke alternatieven zijn er?”

We beantwoorden deze vragen in een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek. Deel je wensen met ons en wij beantwoorden je vragen. Doordat wij ervaring hebben opgedaan bij een bouwbedrijf zijn wij in staat om praktisch te denken en dit terug te laten komen in de bouwsystemen, hierdoor zijn wij in staat om een gebouw te realiseren dat aansluit bij de dromen en wensen van de opdrachtgever en het budget.

Jouw dromen en wensen zetten we vervolgens om naar een passende offerte.

Een eerste stap is gezet om je droom verwezenlijkt te krijgen!

Na goedkeuring van de offerte starten we met de ontwerpfase, we zetten jouw wensen om naar een 2D ontwerp, ook bestaat de mogelijkheid om dit 2D ontwerp om te laten zetten naar een 3D-impressie waarmee de dromen al enigszins werkelijkheid worden en de gevels in kleuren te zien zijn.

Het ontwerp is gebaseerd op je wensen, het budget en niet geheel onbelangrijk ook op de huidige regelgeving en de eisen gesteld in het bestemmingsplan. Zodra een eerste opzet van het ontwerp gereed is zullen we dit bespreken en waarnodig aanpassen, net zo lang totdat het ontwerp volledig voldoet aan jouw wensen. Op het moment dat het ontwerp definitief is zullen we het laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand bij de gemeente. Mocht ook de gemeente instemmen met het ontwerp dan staat het licht op groen voor de verdere uitwerking richting aanvraag omgevingsvergunning.

Tijdens deze fase zal het technische gedeelte uitgewerkt worden, maar voor dat hiermee gestart kan worden zullen eerst de sonderingen, constructieberekening en bouwbesluittoetsing uitgevoerd moeten worden. Nadat al deze onderzoeken en berekeningen zijn verwerkt in een rapport kan de uitwerking beginnen. De gegevens uit deze rapporten worden verwerkt op de tekeningen; constructieoverzichten en details. Onze tekeningen zijn van een dusdanig niveau dat alle bij de bouw betrokken partijen hiermee kunnen werken.

Nu dat het tekenwerk definitief gereed is kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

De omgevingsvergunning is aangevraagd, jouw wensen kunnen verder uitgeschreven gaan worden in een bestek. Het bestek met daarbij behorende bestektekeningen vormen samen het uitgangspunt voor verdere keuzes, denk aan bouwsystemen, afwerking en installaties. Al jullie wensen, maar vooral voorwaarden en eisen staan verwerkt in dit bestek. Het bestek vormt de basis en dient als contractstuk met de uiteindelijke aannemer. Op het moment dat het bestek gereed is zullen wij in overleg een selectie van aannemers doen. Deze aannemers zullen benaderd worden voor het doen van een vrijblijvende offerte. De diverse aanbestedingsvormen worden tijdens de besteksfase bespreekbaar gemaakt. Zodra de aannemer bekend is die het werk gegund krijgt kan de bouw beginnen, dit is de laatste stap naar je droom!

De omgevingsvergunning is verleend, de financiering geregeld, de bouw kan beginnen! Tijdens deze fase nemen wij je aan de hand en zullen je door dit feestelijke traject heen loodsen..…want bouwen moet een feest zijn. Wij zijn een verlengstuk en aanspreekpunt tussen opdrachtgever en aannemer en proberen je zoveel mogelijk te ontzorgen. Regelmatig doen wij controle op de bouw en met regelmaat is er een bouwvergadering met alle betrokken partijen zodat de voortgang zo soepel mogelijk verloopt.

Uiteindelijk de oplevering en de sleutel van jullie droom!